Име и презиме Разред Место

Милица Веизовић

VII2

2. место

Анастасија Остојић VII1 2. место

Лена Јаковљевић

VII2 3. место