Подела одељења на наставнике и остала задужења у школској 2020/2021.години

 (16.9.2020.год.) 

Име и презиме Предмет Недељни фонд часова Разред и одељење у коме предаје Од. стар.
Славица Пејић Српски језик 20 61 62 81 82 83 83
Драгица Маричић Српски језик 22 51 52 6371 72 71
Тања Зечевић

Српски језик

Грађанско васпитање II

18

1

55 65 75 85

55

55
Aна Дуковић Грађанско васпитање II 7 51-2 61-2-3 671-2 75 81-2-3 85  
Бојана Митровић Математика 20 616263 81 82 63
Биљана Минић Математика 20 552 7172 83  
Марија Јањић Математика 16 5565 75 85 65
Срђан Маринковић Енглески језик 20 11 12 21 22 23 41 42 61 62 63 62
Ана Зорзић Енглески језик 20

1-46 26 36 51 52

71 72 81 82 83

82
Душанка Христовски Енглески језик 20 15 25 31 32 35 45 55 65 75 85 85
Ивана Матијевић Шпански језик 18 51 52 61 62 63 71 72 82 83 72
Милена Миленковић Шпански језик 10 55 65 75 8185 81
Љиљана Стојановић Историја 21 51 52 55 61 62 63 71 72 75 81 82 83  
Дејан Петровић Историја 4 65 85  
Мирјана Цицварић Географија 21 51 553 55 61 6271 72 73 81 82 83 52
Марина Трифуновић Географија 4 63 71  
Весна Милићевић Биологија 20 51 561 62 63 77281 82 83 61
Мирјана Николић Матовић Биологија 8 55  65 75 85  
Марко Стрика Физика 20 61 62 6365 71 72 75 81 82 83 85 75
Јелена Радовановић Физика 10 72  
Гордана Благојевић Хемија 14 71 72 75 81 82 83 8  
Рада Радовић Техника и технологија 2 65  
Информатика и рачунарство 18

5152 55 662 63 65

71 72 75 81 82 83 85

Богосав Михаиловић Техника и технологија 20 52 5562 71 72 75 8883  
Војка Лазаревић Техника и технологија 16 51 52 61 63 71 72 82 83 51
Сузана Јездић Музичка култура 17 51 52 55 61 62 63 65 71 775 81 82 83 85  
Горан Марковић Ликовна култура 17 51 52 55 61 62 63 65 71 775 81 82 83 85  
Чедомир Чолић

Физичко и здравствено васпитање

Обавезне физичке активности ученика

18

2

51 55 65 71 72 75 85

55 65

 
Душица Петровић Физичко и здравствено васпитање 17 52 6162 63 8182 83  
Божић Драгојле Обавезне физичке активности ученика 5 51 52 6162 63  
Милица Батаковић Верска настава 19

11-2 222-3 31 32 41 425152 61 62 63 71 7281-3 81-2-3-45

5-6-7-851-2 -3-46

 
Зора Стојановић Разредна настава 19 11 11
Маријана Ћитић Разредна настава 19 12 12
Милина Мићовић Разредна настава 20 21 21
Јадранка Сепи Разредна настава 20 22 22
Маријана Чанчаревић Разредна настава 20 23 23
Биљана Матијевић Разредна настава 20 31 31
Бранка Полимчевић Разредна настава 20 32 32
Мирка Илић Разредна настава 20 41 41
Ивана Божовић Разредна настава 20 42 42
Радиша Кутлешић Разредна настава 19 15 15
Душица Миливојевић Разредна настава 20 25 25
Милијана Јовић Разредна настава 20 35 35
Љиљана Веизовић Разредна настава 20 45 45
Радован Павловић Разредна настава 20 16 и 46(комбиновано одељење) 16 и 46
Милена Жунић Разредна настава 20 36 26
Драгана Радовановић Разредна настава 20 26 36
Нада Живковић Предшколско 20 Предшколско Крвавци  
Злата Јањић Предшколско 20 Предшколско Злакуса