Платформа Чувам те cuvamte.gov.rs  је прва национална платформа за превенцију и заштиту од вршњачког насиља у Републици Србији. Намењена је деци, ученицима, родитељима и просветним радницима, а користиће је и људи из државне управе и локалних самоуправа, како би се заједно борили против овог проблема.

      Поред вршњачког насиља, које јесте у фокусу ове платформе, она је и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према наставницима и свим запосленима у школама широм Србије.


 19.3.2021.године

Под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета премијерке, Национална платформа „Чувам те“ омогућиће синергију деловања ресора Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства унутрашњих послова, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарство здравља, синдикалних организација које представљају просветне раднике и организација цивилног друштва. Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је континуирано учествовало у процесу израде платформе и креирању садржаја платформе – информативног материјала, обука за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања. На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављују едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима. Ученици основношколског узраста ће обуке похађати самостално, али уз претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о личности.

Трећи део платформе се односи на пријављивање насиља.У складу са наведеним, неопходно је да Националну платформу „Чувам те“ и садржаје који чине њен део (информисање и едукацију) користите као један од ресурса/алата приликом израде годишњих програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. Позивамо запослене, родитеље и ученике да се информишу и похађају обуке које су постављене на платформу. Према последњим извештајима, обуке постављене на платформи је за месец дана завршило 3508 наставника основних и средњих школа, 250 родитеља и 450 ученика. 

Заједничким деловањем, посвећено и континуирано можемо радити на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

 16.3.2021.годинне

cuvam teПрема вршњачком насиљу, насиљу у школама, а посебно према било каквој врсти насиља над просветним радницима, као Влада, имамо нулту толеранцију. Зато смо изменили Протокол о поступању у установи у одговору на насиље, занемаривање и злостављање, као први корак ка системском уређењу овог важног проблема. Посебну пажњу усмеравамо ка адекватној комуникацији са децом, њиховим породицама, грађанима, правовременом информисању и обезбеђивању сигурног места за сва питања која се тичу ове врсте насиља. Један од резултата заједничког рада Владе Србије, синдикалних организација које представљају просветне раднике и организација цивилног друштва је и платформа Чувам те.

      Надамо се да ће ова палтформа омогућити централизацију овог сложеног проблема, системски приступ превенцији, интеграцију кључних актера (деца, наставници, родитељи) и то кроз квалитетни едукативни онлајн канал. На овој платформи родитељи, ученици и наставници могу наћи на једном месту све информације које се тичу врсте насиља и поступања у различитим ситуацијама, а обједињују све наше ресоре – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство унутрашњих послова, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство за бригу о породици и демографију, као и Министарство здравља. Сви они су активно укључени у реализацију садржаја ове платформе.

      Посебно је важан сегмент који се односи на онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је пажљиво креирало различите обуке за све три групе и позивам све вас да их испробате. За сада их је креирано пет, а наставићемо да их развијамо и даље у складу са резултатима и искуствима грађана. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима средњих школа. Због заштите малолетника, а у складу са Законом о заштити података о личности, деца основношколског узраста ће обуке намењене њима моћи да пролазе самостално само уз претходну сагласност родитеља или старатеља.

       Платформа ће временом бити унапређивана и на томе континуирано радимо. Следећи важан корак нам је омогућавање онлајн пријаве насиља, што ће омогућити грађанима да у сваком тренутку могу да пријаве насиље које укључује децу, али и да они лично прате ток и решавање своје пријаве. Тиме ћемо добити једну потпуно нову димензију борбе против вршњачког насиља, сигурније окружење за наше најмлађе суграђане и много квалитетније услове рада за наше просветаре.