Школски одбор 2021/2022.година  
 
Име и презиме Ко је овлашћени предлагач?
Тања Кнежевић Јединица локалне самоуправе
Жарко Савић Јединица локалне самоуправе
Милован Николић Јединица локалне самоуправе
Александар Ђалдовић Савет родитеља
Борис Ресимић Савет родитеља
Славица Суботић Савет родитеља
Драгица Маричић Наставничко веће
Ивана Матијевић Наставничко веће
Милијана Јовић Наставничко веће