Школски одбор 2022/2023.година  
 
Име и презиме Ко је овлашћени предлагач
Милован Николић Јединица локалне самоуправе
Тања Кнежевић Јединица локалне самоуправе
Валентина Аћимовић Јединица локалне самоуправе
Александар Ћалдовић Савет родитеља
Борис Ресимић Савет родитеља
Славица Суботић Савет родитеља
Драгица Маричић Наставничко веће
Ивана Матијевић Наставничко веће
Милијана Јовић Наставничко веће