Енергетска ефикасностГрад Ужице и Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије потписали су Меморандум о разумевању који дефинише оквире сарадње у Пројекту енергетске ефикасности у Србији и односи се на примену и спровођење Шеме расподеле уштеда између локалне самоуправе и крајњег корисника.

 

Споразум о спровођењу пројекта - 28.3.2017.год.

 

Табела