Individualni1          На индивидуалним разговорима са учитељем, одељењским старешином или предметним наставником, а чувајући приватност свог детета, можете добити важне информације о свом детету, можете пратити његов напредак у школи и разговарати о могућим проблемима.


        За сваки однос, да би био успешнији, потребна је међусобна сарадња и комуникација. Тако је и за развој ученичких способности, компетенција и могућности потребан дијалог између учитеља или наставника и родитеља. Успешност ученика прати се и кроз отворену и срдачну комуникацију с родитељем. На тај начин родитељ постаје активни учесник у животу свог детета и активно се укључује у рад школе.

Термини индивидуалних разгвора наставника и учитеља са родитељима

 Добродошли!