1 Данас смо сведоци урушавања правих вредности и померене перцепције ка неким светским тежњама, не знајући, или намерно затварајући очи пред тиме да су народна традиција и обичаји,корени нашег народа. Школа као васпитно-образовна институција има задатак да развије и подстиче љубав према правим вредностима. Иако јој то и није био главни циљ, али у позадини се некако наслућивао, ОШ „Алекса Дејовић“ из Севојна је реализовалапројекат који указује ученицима на лепоту наше традиције и тиме учинила само један корак ка њеном очувању.


      Пројекат „Шареница и крчаг“ назив је једног од низа пројеката које је Основна школа „Алекса Дејовић“ реализовала. Идеја за овај пројекат настала је из жеље да се настави подстицање неговања народне традиције и ширења културе ученика као правих вредности значајних за очување наше културне баштине. Кроз две радионице – грнчарску и ткачку, ученици су упознати са специфичностима ових заната. Захваљујући одобреним средствима Министарства културе, школа је добила грнчарске точкове са прибором, разбоје за ткање и натру. Овим чином успостављена је веза са настовом ликовне културе, домаћинста и народне традиције и тиме оплемењен рад на часовима. Захваљујући таквој подршци Министарства културе,не само да је унапређен рад у настави, већ је и омогућено диференцирање ваннаставних активности и секција. Рад у овим радионицама био је изузетно занимљив ученицима. Показали су велику заинтересованост за рад, о чему говори и посећеност радионицама. Штавише, било је ученика који никада нису видели или радили овако нешто, па су због специфичности рада и релаксације које ове актвинсти нуде, били заинтересовани. Основна школа „Алекса Дејовић“ је препознала предности оваквих активности које имају за циљ допринос на пољу стваралачког и културног развоја деце. У будуће ће се залагати за унапређивање рада у настави и подстицање наших културних вредности не би ли их бар мало сачувала од заборава.

Аутор текста: Р. Павловић

 

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11