Заједно са предшколцима ученици од првог до четвртог разреда су обележили 22. март - Светски дан вода. Поред песама о води, које су извели, радили су и на вршњачком учењу са ученицима првог разреда. Креиран је облак са капима кише, на којима су групе писале одговоре на постављена питања. Подсећали смо се шта смо научили, богатили речник и проширивали знања о води.


 

         У оквиру активности у којима се јача улога учeника у заштити животнe средине реализоване су планиране активности „Као прво, спаси дрво“.Шуме имају непроцењив значај за очување животне средине – штите животну средину од загађивања, већа шумовитост даје бољи квалитет ваздуха, јер шума само на једном хектару произведе око 800 тона кисеоника годишње. За годину дана један хектар четинарске шуме филтрира 30 до 35 тона прашине. Еколошка свест се развија још од предшколске установе, прко основношколског образовања – перманентно праћење и учење о еко култури. Развојем еколошке свести градимо себе/ученике да негују/мо културу опхођења према природи, правилној слекцији отпада и рециклажи.


        Кроз игру се најбоље учи. Игра је услов за учење и развој ученика. Не само што то оставља снажан утисак на ученика, она и чини да садржаји остају у дугорочном памћењу. Корелативним приступом са наставом ликовне културе, на часу верске наставе, ученици 3. реазреда су визуализовали научене садржаје. Ово није први пут да се на часовима верске наставе на занимљив начин уче лекције о Богу, свецима и верским традиционалним вредностима. Овога пута тема је била „Бог ствара свет и човека“. На занимљив начин ученици су доживели и представили виђење рајског врта.


        За ученике 4. разреда се организују часови предметне наставе ради упознавања ученика са  наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду и са предметима које ће ученици имати у петом разреду.

        Наставнице Технике и технологије и Информатике и рачунарства, Војка Лазаревић и Рада Радовић, су одржале заједно час у одељењу 42 у кабинету за информатику и упознале их са начином реализације часова и правилима понашања ученика у кабинету као и са самим предметима (план и програм рада, начин оцењивања, начин реализације практичних вежби...).


1.11.2019.година

        Поред много занимљивих актиности које предшколци у Злакуси и Крвавцима, са својом васпитачицама реализују, данас су реализовали, за њих посебну активност: у госте су им дошле баке. Мала руке месиле су тесто, правили разне облике и тако унапређивали моторичке способности, који су предуслов и за правилно писање. Дружење са старијима и учење од њих, још један је од начина да боравак у предшколској групи буде интересантан. Да је уживање у активностима било комплетно, говоре и осмеси на лицима деце.


diving smiley emoticonОсновна школа „Алeкса Дeјовић" Сeвојно у оквиру рeдовних часова физичког и здравствeног васпитања, за 88 учeника из чeтири одeљeња пeтог разрeда (три из Сeвојна и јeдно из Крваваца), организовала јe наставу пливања на Градском базeну у Ужицу. Порeд наставника физичког из Школe, бeсплатну стручну помоћ у савладавању наставe пливања пружио нам јe Пливачки клуб Ужицe. ЈП „Вeлики парк" Ужицe бeсплатно јe уступило тeрминe за рeализацију часова, а Град Ужицe новчана срeдства у износу од прeко 100.000 динара за прeвоз учeника. Укупно јe рeализовано прeко 30 сати пливања по учeнику.


Одељење: 22; Учитељица: Бранка Полимчевић


Одељење: 21; Учитељица: Биљана Матијевић


pepeljuga       Учитељ: Радован Павловић

      Драмски приказ текста "Пепељуга" А. Поповића у извођењу ученика  IV6 , ИО Злакуса


 

images     

      ИО у Злакуси, одељење - III6,

      Учитељ: Радован Павловић

      Тематски дан: Занат


Одељење: I у ИО Крвавци

Тема: Јесен

 Учитељица: Биљана Матијевић


        kuvarНа часу Народне традиције, у одељењу III6 у реализацији учитеља Радована Павловића, реализована је наставна јединица "Посластичар".


Тема часа: Животиње

Учитељица: Весна Костић


У одељењу I2, реализован је тематски дан "Животиње".

Учитељица: Ивана Божовић


 

Тема: Животиње

Учитељица: Борка Веизовић