Обогаћени једносменски рад је концепт васпитања и образовања који је Школа предложила, а са радом је кренуо средином септембра 2019. године. Овим пилот-пројектом предвиђено је да се на занимљив начин проведе време после обавезне редовне наставе, уз подршку учитеља и наставника. Неизоставна је и вршњачка сарадња ученика од првог до четвртог разреда, што оплемењује рад и искуства ученика, рад на социјалним вештинама и здравом растерећујућем дружењу.


        Током новембра месеца у оквиру једносменског рад, реализована је тема Невидљиви свет. Ученици су кроз једноставне експерименте уочавали и закључивали шта се дешава, повезујући експеримент са свакодневним животом. Помоћу  микроскопа су посматрали  грађу ћелије. Продукти рада приказују начин на који они доживљавају невидљиви свет.