Порeд подршкe у учeњу дeца у јeдносмeнском раду имају прилику да сазнају и учe на занимљив начин, кроз игру, обогаћују својe искуство крeативним приступима учeњу, мeђусубно сe дружe и фршњачки дeлују - сарадња старијих и млађих учeника.

Програм рада у оквиру пројекта ,,Обогаћени једносменски рад“ чини добар модел учења и провођења слободног времена, јер се васпитно-образовне активности прилагођавају интересовањима ученика. Деца уживају у креативним радионицама, спортским активностима; упознају и квалитетно друже се са наставницима, који ће им предавати у старијим разредима. Између осталог, деца имају подршку у учењу, продубљују садржаје које уче у редовној настави, па уз то могу и да израде домаће задатке док бораве у школи.


         Обогаћени једносменски рад је концепт васпитања и образовања који је Школа предложила, а са радом је кренуо средином септембра 2019. године. Овим пилот-пројектом предвиђено је да се на занимљив начин проведе време после обавезне редовне наставе, уз подршку учитеља и наставника. Неизоставна је и вршњачка сарадња ученика од првог до четвртог разреда, што оплемењује рад и искуства ученика, рад на социјалним вештинама и здравом растерећујућем дружењу. Програм рада у обогаћеном једносменском раду је добар модел учења и провођења слободног времена, јер се васпитно-образовне активности прилагођавају интересовањима ученика. Деца уживају у креативним радионицама, спортским активностима; упознају и квалитетно друже се са наставницима који ће им предавати у старијим разредима. Између осталог, деца раде домаће задатке...предлажу теме којима би се могли бавити и продубљују садржаје које уче у редовној настави. Да је здравље детета оно о чему Школа брине, говори и то да је обезбеђена здрава исхрана у школској кухињи.

У наставку погледајте слике и видео записе настале у току једносменског рада.


 

Активности Европске године језика славиле су језичку разноликост Европе и промовисале учење језика. Захваљујући првобитном успеху Године језика, Савет Европе је установио 26. септембар као Европски дан језика. Eвропа је богата језицима –постоји преко 200 европских језика, као и многи други језици које говоре грађани пореклом из других земаља. Ову чињеницу важно је препознати, користити и чувати. Учење језика од користи је и младима и старијима – никада није касно да се научи нови језик и ужива у могућностима које то отвара. Чак и ако знате само пар речи језика земље коју посећујете, можете склопити нова пријатељства и успоставити контакте. Учење других језика је један од начина унапређења међусобног разумевања и превазилажења културолошких разлика.

        Обогаћени једносменски рад је концепт васпитања и образовања који је Школа предложила, а са радом је кренуо средином септембра 2019. године. Овим пилот-пројектом предвиђено је да се на занимљив начин проведе време после обавезне редовне наставе, уз подршку учитеља и наставника. Неизоставна је и вршњачка сарадња ученика од првог до четвртог разреда, што оплемењује рад и искуства ученика, рад на социјалним вештинама и здравом растерећујућем дружењу.


        Током новембра месеца у оквиру једносменског рад, реализована је тема Невидљиви свет. Ученици су кроз једноставне експерименте уочавали и закључивали шта се дешава, повезујући експеримент са свакодневним животом. Помоћу  микроскопа су посматрали  грађу ћелије. Продукти рада приказују начин на који они доживљавају невидљиви свет.