Ваннаставно особље у школској 2017/2018.години

Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради

Владе

Живановић

Мастер учитељ Директор школе
Биљана Минић Дипломирани математичар Помоћница директора
Бранка Аџић Мастер педагог Педагог
Радица Благојевић-Радовановић Дипломирани психолог Психолог
Вера Рајаковић Наставник српског језика Библиотекар
Марија Милошевић Дипломирани правник Секретар
Радојка Дабановић Економиста Шеф рачуноводства
Ана Ерић Економски техничар Финансијско – административни радник
Снежана Бабић Кувар-техничар Куварица у Крвавцима
Снежана Бабић Кувар-техничар Чистачица у Крвавцима
Милан Марјановић Ложач котлова централног грејања Домар
Мирољуб Милосавчевић Ложач котлова централног грејања Домар
Илија Николић Ложач котлова централног грејања Ложач у Крвавцима
Слађана Недић Основна школа Чистачица у Севојну
Драгана Николић Основна школа Чистачица у Севојну
БиљанаАлексић Основна школа Чистачица у Севојну
Милица Обућина Основна школа Чистачица у Севојну
Милена Марић Основна школа Чистачица у Севојну
Вера Алексић Основна школа Чистачица у Севојну
Весна Стаматовић Основна школа Чистачица у Крвавцима
Радмила Бабић Основна школа Чистачица у Крвавцима
Љиљана Николић Основна школа Чистачица у Крвавцима
Драгица Тешић Основна школа Чистачица у Злакуси