SJ ReadingTime        Нова апликација за избор уџбеника доступна је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

opendata.mpn.gov.rs

http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/

Образац за сведочанство за ученике шестог, седмог и осмог разреда

ms word 2010 small


 

        Поступак израде индивидуалног образовног плана приказан је у следећој презентацији.

imagesИзрада ИОП-а