Савет родитеља - школска 2017/2018.година
Име и презиме Представник одељења
Јелена Суботић
Предшколска група Крвавци
Владимир Дејовић
I1
Аврам Илић
I2
Борко Павић
I5
Мирјана Тешић
I6 /II6
Драгана Никитовић Предшколска група Злакуса
Александар Ћалдовић
II1
Ивана Ерић
II2
Снежана Вуњеровић
II5
Новица Никитовић
III6/ IV6
Милена Милановић
III1
Ивана Јеверица
III2
Зоран Јанковић III3
Небојша Бацетић
III5
Бојана Кнежевић
IV1
Ружица Родаљевић
IV2
Славица Суботић
IV5
Ивана Давидовић
V1
Жељко Шпијуновић
V2
Слободан Стикић
V3
Владан Веснић V5
Јелена Зарић
VI1
Драган Шућуровић
VI2
Наташа Николић
VI5
Маријана Станковић
VII1
Данило Павловић
VII2
Тања Глибетић
VII3
Божо Јовичић
VII5
Соња Марковић
VIII1
Верица Џамбасовић
VIII2
Ненад Илић VIII3
Биљана Милошевић
VIII5


            У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.