Чланови Савета родитеља - школска 2020/2021.година

  

Oдељење Име и презиме
Предшколска група  Злакуса Марија Давидовић
Предшколска група  Крвавци Горан Обрадовић
I-1 Оливера Љубичић
I-2 Јелица Миладиновић
I-5 Александар Миливојевић
I-6 I IV-6 Мирјана Васић
II-1 Марија Милосављевић
II-2 Бранислав Рађеновић
II-3 Марко Милосављевић
II-5 Јована Живковић
II-6 Слађана Николић
III-1 Мирослав Дејовић
III-2 Наташа Јанковић
III-5 Јелена Јанковић
III-6 Слађана Ђокић
IV-1 Јасмина Ђорђевић
IV-2 Михаило Токмаковић
IV-5 Борко Павић
V-1 Александар Ћалдовић
V-2 Ивана Ерић
V-5 Владан Веснић
VI-1 Милена Цвијовић
VI-2 Драгана Ђоковић
VI-3 Зоран Јанковић
VI-5 Јована Живковић
VII-1 Бојана Кнежевић
VII-2 Мира Иванишевић
VII-5 Славица Суботић
VIII-1 Владимир Дејовић
VIII-2 Жељко Шпијуновић
VIII-3 Јелена Стикић
VIII-5 Маја Глишић


            У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.