Чланови Савета родитеља - школска 2023/2024.година

  

одељење име и презиме
ППП Злакуса Драган Давидовић
ППП Крвавци Михајло Шибалић
I-1 Јелема Гајић
I-2 Немања Мишић
I-3 Бранка Поповић
I-5 Слађана Цветић
I-6+II6 Мирко Тешић
II-1 Марија Тасић
II-2 Невена Мићић
II-3 Марко Илић
II-5 Радован Тодоровић
III-1 Александра Стојановић
III-2 Александра Ршумовић Јекнић
III-5 Горан Обрадовић
III-6 Ивана Шуњеварић
IV-1 Оливера Љубичић Николић
IV-2 Јелица Миладиновић
IV-5 Александар Миливојевић
IV-6 Миланка Јовановић Јањић
V-1 Драган Павловић
V-2 Снежана Главоњић
V-3 Ивана Милосављевић
V-5 Слађана Николић
VI-1 Весна Јованетић
VI-2 Наташа Јанковић
VI-5 Бојан Живковић
VII-1 Владимир Дејовић
VII-2 Лана Туцовић
VII-5 Драгана Павић
VIII-1 Александар Ћалдовић
VIII-2 Ивана Ерић
VIII-5 Андријана Богдановић

 

 


           
У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.