Име и презиме Представник одељења
Борко Павић Предшколска група Крвавци
Aлександар Ћалдовић I1
Ивана Ерић I2
Снежана Вуњеровић I5
Мирјана Тешић I6 /Предшколска група Злакуса
Борис Ресимић II1
Душица Димитријевић II2
Невена Маринковић II5
Маја Глишић II6/ IV6
Бојана Кнежевић III1
Ружица Родаљевић III2
Славица Суботић III5
Ивана Тодоровић III6
Владимир Дејовић IV1
Борко Илић IV2
Олгица Марковић IV3
Жељко Радивојевић IV5
Ивана Лијескић V1
Драган Шућуровић V2
Наташа Николић V5
Душанка Грубић VI1
Славица Јешић VI2
Милена Цвијовић VI3
Божо Јовичић VI5
Татјана Маркагић VII1
Јелица Тасић VII2
Ненад Илић VII3
Биљана Милошевић VII5
Жељко Шпијуновић VIII1
Биљана Савић VIII2
Лазар Ранитовић VIII3
Жељко Шибалић VIII5


            У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.