Чланови школских тимова за школску 2016/20017.годину.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
 1. Ивана Божовић – руководилац
 2. Душанка Христовски
 3. Данијел Радевић
 4. Богосав Михаиловић
 5. Радица Благојевић-Радовановић
 6. Нада Живковић
 7. Борис Ресимић - представник Савета родитеља
 8. Миливоје Јеремић - представник локалне самоуправе
 9. Кристина Миличевић- представник Ученичког парламента
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 1. Ана Бјелић- руководилац
 2. Мирјана Николић Матовић
 3. Славица Пејић
 4. Бранка Полимчевић
 5. Нада Живковић
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
 1. Радица Благојевић-Радовановић – руководилац
 2. Ана Бјелић
 3. Срђан Маринковић
 4. Душица Миливојевић
 5. Бошко Јездић - представник јединице локалне самоуправе
 6. Данило Цмиљановић - представник Савета родитеља
 7. Владе Живановић - директор школе
 8. Марија Милошевић - секретар школе
 9. стручњак за поједина питања ван школе - променљиви члан
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
 1. Биљана Минић - руководилац
 2. Ана Бјелић
 3. Љиљана Стојановић
 4. Наташа Мисаиловић
 5. Ана Зорзић
 6. Биљана Матијевић
 7. Жељко Шибалић - представник Савета родитеља
 8. Маријана Селаковић - представник Школског одбора
 9. Тијана Тасић - представник Ученичког парламента
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 1. Радица Благојевић- Радовановић– руководилац
 2. Ана Бјелић
 3. Војка Лазаревић
 4. Рада Радовић
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
 1. Војка Лазаревић - руководилац
 2. Радица Благојевић- Радовановић
 3. Ана Бјелић
 4. Весна Милићевић
 5. Горан Марковић
 6. Мирјана Цицварић
 7. Душанка Христовски
ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ
 1. Маријана Чанчаревић - руководилац
 2. Милена Младеновић
 3. Мирјана Цицварић
 4. Весна Милићевић
 5. Радован Павловић
ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛИ
 1. Ана Бјелић - руководилац
 2. Данијел Микић
 3. Јадранка Сепи
 4. Марина Трифуновић
ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
 1. Радован Павловић - руководилац
 2. Војка Лазаревић
 3. Вера Рајаковић
 4. Маријана Чанчаревић
 5. Рада Радовић
ТИМ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ШКОЛСКИХ ПРИРЕДБИ
 1. Горан Марковић- руководилац
 2. Срђан Петровић
 3. Јелена Ристановић
 4. Јадранка Сепи
 5. Душица Петровић
 6. Милена Жунић
 7. Радиша Кутлешић
ТИМ ЗА ПОДРШКУ НОВОУПИСАНИХ УЧЕНИКА, НОВИХ НАСТАВНИКА И ПРИПРАВНИКА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ
 1. Ана Бјелић - руководилац
 2. Радица Благојевић - Радовановић
 3. Зора Стојановић
 4. Маријана Ћитић
 5. Радиша Кутлешић
 6. Радован Павловић
 7. Биљана Минић
 8. Љиљана Стојановић
 9. Рада Радовић
 10. директор Школе
 11. секретар Школе
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
 1. Бојана Кузовић – руководилац
 2. Бојана Оташевић
 3. Ивана Матијевић
 4. Саша Дрндаревић
НАСТАВНИЦИ ЗАДУЖЕНИ ЗА РАД ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА
 1. Мирјана Којадиновић- руководилац
 2. Бранка Полимчевић
 3. Милијана Јовић
 4. Мирка Илић