Развојни план школе 2023.-2028.године
 

Школски програм припремног предшколског образовања и васпитања - јун 2022

Школски програм 1.разред - јун 2022.

Школски програм 2.разред - јун 2022.

Школски програм 3.разред - јун 2022.

Школски програм 4.разред - јун 2022.

Школски програм 5.разред - јун 2022.

Школски програм 6.разред - јун 2022.

Школски програм 7.разред - јун 2022.

Школски програм 8.разред - јун 2022.

Остали програми који се реализују у школи - други циклус - јун 2022.

Остали програми који се реализују у школи - први циклус - јун 2022.


 

Школски развојни план 2019 - 2023.године


АНЕКС - драмска секција