Одељење Учитељица/одељењски старешина
I1 Нада Богосављевић
I2 Бранка Полимчевић
I5 Биљана Матијевић
I6 i II6 Мирка Илић
II1 Борка Веизовић
II2 Ивана Божовић
II3 Весна Костић
II5 i III5 Маријана Чанчаревић
III1 Зора Стојановић
III2 Маријана Ћитић
III6 i IV6 Радован Павловић
IV1 Слободанка Бугариновић
IV2 Јадранка Сепи
IV3 Милина Мићовић
IV5  Душица Миливојевић
продужени боравак
Севојно
Рада Турудић
предшколско одељ.
Крвавци
Нада Живковић
предшколско одељ.
Злакуса
Злата Јањић
V1 Богосав Михаиловић
V2 Срђан Маринковић
V3 Ивана Матијевић
V5 Данијел Радевић
VI1 Весна Милићевић
VI2 Ирена Дрндаревић
VI3 Мирјана Цицварић
VI5 Душанка Христовски
VII1 Војка Лазаревић
VII2 Биљана Минић
VII3 Љиљана Стојановић
VII5 Мирјана Којадиновић
VIII1 Бојана Кузовић
VIII2 Иван Жунић
VIII3   Славица Пејић
VIII5 Мирјана Николић Матовић