Oдељењске старешине - школска 2021/2022.година

            Одељење       Учитељица/одељењски старешина
I1 Мирка Илић
I2 Ивана Божовић
I5 Љиљана Веизовић
I6 Радован Павловић
II1 Зора Стојановић
II2 Маријана Ћитић
II5 Радиша Кутлешић
II6 и III6 Светлана Јелић
III1 Милина Мићовић
III2 Јадранка Сепи
III3 Маријана Чанчаревић
III5 Душица Миливојевић
IV1 Биљана Матијевић
IV2 Бранка Полимчевић
IV5 Милијана Јовић
IV6 Милена Жунић
продужени боравак Севојно Рада Турудић
предшколско одељ. Крвавци Нада Живковић
предшколско одељ. Злакуса Злата Јањић
V1 Биљана Минић
V2 Ана Зорзић
V5 Јована Божовић
VI1 Војка Лазаревић
VI2 Мирјана Цицварић
VI5 Тања Зечевић
VII1 Весна Милићевић
VII2 Срђан Маринковић
VII3 Ана Браловић
VII5 Марија Јањић
VIII1 Драгица Маричић
VIII2 Ивана Матијевић
VIII5 Марко Стрика