Oдељењске старешине - школска 2023/2024.година

Одељење Учитељица/одељењски старешина
I1 Милина Мићовић
I2 Јадранка Сепи
I3 Маријана Чанчаревић
I5 Драгана Радовановић
I6 и II6 Љиљана Ракић
II1 Сандра Николић
II2 Бранка Полимчевић
II3 Милијана Јовић
II5 Милена Жунић
III1 Мирка Илић
III2 Ивана Божовић
III5 Љиљана Веизовић
III6 Бојана Васиљевић
IV1 Зора Стојановић
IV2 Радован Павловић
IV5 Радиша Кутлешић
IV6 Светлана Јелић
продужени боравак Севојно Рада Турудић
предшколско одељ. Крвавци Нада Живковић
предшколско одељ. Злакуса Злата Јањић
V1 Мирјана Спасојевић Јаковац
V2 Срђан Маринковић
V3 Драгица Маричић
V5 Александра Мандић
VI1 Славица Пејић
VI2 Ивана Матијевић
VI5 Душанка Христовски
VII1 Биљана Минић
VII2 Ана Зорзић
VII5 Јована Божовић
VIII1 Војка Лазаревић
VIII2 Мирјана Цицварић
VIII5 Марко Стрика