Одељење: I у ИО Крвавци

Тема: Јесен

 Учитељица: Биљана Матијевић


  Овај радни дан је заокружен као целина. Почео је са теоријом - прелази на праксу - долази до примене наученог. Утисак о наученом је потпун и јасан.

  Часови:

  1. Физичко васпитање: Скок у даљ са залетом - ластиш - обучавање
  2. Српски језик: Гледам и описујем - вежбање
  3. Математика: Упоређивање бројева - утврђивање
  4. Ликовна култура: научени односи у видном пољу (јесењи плодови) - вежбање

Овако тематски обједињени часовиимају све елементе пуне активностисвих ученика:практичност, размишљање, посматрање, закључивање, примена (прављење облика).

1
2
3
4
5
6
7
8
9