Редни број Име и презиме ученика Разред и одељење

Школско такмичење

10.02.2015

Општинско такмичење

22.2.2015.

ОШ Ђура Јакшић Равни

7. разред
1. Милица Љубојевић 75 1. 1.
2. Марта Анђић 72 2. 1.
3. Алекса Бугариновић 73 2. 1.
4. Анђелка Андрић 75 3. 2.
5. Ана Максимовић 71 3. 1.
6. Тамара Милићевић 75 3. 2.
7. Јелена Вагурић 71 3. 2.
8. Дуња Гојгић 71 3. 2.
9. Петар Мојсиловић 71 3. -
8. разред
1. Марија Глибетић 83 1. -
2. Снежана Дукић 83 3. -