Редни

број

Име и презиме ученика

Разред и

одељење

Школско такмичење

5.2.2015.

Општинско такмичење 

7.2.2015.

ОШ СТАРИ ГРАД

Окружно такмичење

7.3.2015.

ОШ Свети Сава Пријепоље

Републичко такмичење

18.4.2015.

ОШ Милан Ђ. Милићевић Беорад

6. разред
1. Страхиња Драгутиновић 61 1. 2. 1.      3.
2. Андрија Тасић 61 2.      
7. разред
1. Алекса Бугариновић 73 1. 3. 3.