Наша школа је почетком 2019. године постала део пројекта „Образовање за права детета“ који реализује Ужички центар за права детета уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације , а у сарадњи са четири организацијe цивилног друштва и 30 основних школа у Србији.
У нашој школи ће се 19. и 26. октобра 2019. године реализовати Тренинг о правима детета. Обуку ће похађати 25 ученика, а изводиће је Љиљана Веизовић и Радован Павловић, проф. разредне наставе.


 

Припремни предшколски програм 2018-2019

Први разред 2018-2019

Други разред 2018-2019

Трећи разред 2018-2019

Четврти разред 2018-2019

Пети разред 2018-2019

Шести разред 2018-2019

Седми разред 2018-2019

Осми разред 2018-2019

Остали програми који се реализују у школи - први циклус
Остали програми који се реализују у школи - други циклус
АНЕКС - драмска секција

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Чланови школских тимова за школску 2016/20017.годину.

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
 1. Ивана Божовић – руководилац
 2. Душанка Христовски
 3. Данијел Радевић
 4. Богосав Михаиловић
 5. Радица Благојевић-Радовановић
 6. Нада Живковић
 7. Борис Ресимић - представник Савета родитеља
 8. Миливоје Јеремић - представник локалне самоуправе
 9. Кристина Миличевић- представник Ученичког парламента
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 1. Ана Бјелић- руководилац
 2. Мирјана Николић Матовић
 3. Славица Пејић
 4. Бранка Полимчевић
 5. Нада Живковић
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
 1. Радица Благојевић-Радовановић – руководилац
 2. Ана Бјелић
 3. Срђан Маринковић
 4. Душица Миливојевић
 5. Бошко Јездић - представник јединице локалне самоуправе
 6. Данило Цмиљановић - представник Савета родитеља
 7. Владе Живановић - директор школе
 8. Марија Милошевић - секретар школе
 9. стручњак за поједина питања ван школе - променљиви члан
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
 1. Биљана Минић - руководилац
 2. Ана Бјелић
 3. Љиљана Стојановић
 4. Наташа Мисаиловић
 5. Ана Зорзић
 6. Биљана Матијевић
 7. Жељко Шибалић - представник Савета родитеља
 8. Маријана Селаковић - представник Школског одбора
 9. Тијана Тасић - представник Ученичког парламента
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 1. Радица Благојевић- Радовановић– руководилац
 2. Ана Бјелић
 3. Војка Лазаревић
 4. Рада Радовић
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
 1. Војка Лазаревић - руководилац
 2. Радица Благојевић- Радовановић
 3. Ана Бјелић
 4. Весна Милићевић
 5. Горан Марковић
 6. Мирјана Цицварић
 7. Душанка Христовски
ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ
 1. Маријана Чанчаревић - руководилац
 2. Милена Младеновић
 3. Мирјана Цицварић
 4. Весна Милићевић
 5. Радован Павловић
ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛИ
 1. Ана Бјелић - руководилац
 2. Данијел Микић
 3. Јадранка Сепи
 4. Марина Трифуновић
ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
 1. Радован Павловић - руководилац
 2. Војка Лазаревић
 3. Вера Рајаковић
 4. Маријана Чанчаревић
 5. Рада Радовић
ТИМ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ШКОЛСКИХ ПРИРЕДБИ
 1. Горан Марковић- руководилац
 2. Срђан Петровић
 3. Јелена Ристановић
 4. Јадранка Сепи
 5. Душица Петровић
 6. Милена Жунић
 7. Радиша Кутлешић
ТИМ ЗА ПОДРШКУ НОВОУПИСАНИХ УЧЕНИКА, НОВИХ НАСТАВНИКА И ПРИПРАВНИКА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ
 1. Ана Бјелић - руководилац
 2. Радица Благојевић - Радовановић
 3. Зора Стојановић
 4. Маријана Ћитић
 5. Радиша Кутлешић
 6. Радован Павловић
 7. Биљана Минић
 8. Љиљана Стојановић
 9. Рада Радовић
 10. директор Школе
 11. секретар Школе
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
 1. Бојана Кузовић – руководилац
 2. Бојана Оташевић
 3. Ивана Матијевић
 4. Саша Дрндаревић
НАСТАВНИЦИ ЗАДУЖЕНИ ЗА РАД ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА
 1. Мирјана Којадиновић- руководилац
 2. Бранка Полимчевић
 3. Милијана Јовић
 4. Мирка Илић
 
 
 

        Када говоримо о надареним ученицима не можемо да заобиђемо тему ,,такмичења”, обзиром да су такмичења, бар код нас, ретка прилика ученицима да провере своја знања и способности, које излазе из оквира стандардног школског програма и да одмере снаге са ученицима који се не налазе у њиховом одељењу.

       У неким земљама деца се приликом уписа класификују према способностима, али код нас то није случај.Иако малишани пролазе тестирање код психолога приликом уписа, њихов резултат остаје тајна за родитеље и јавност, а одељења се формирају управо од деце мешовитих способности. Све док се не појаве прва такмичења која организује Министарство Просвете Србије (а то је такмичење из математике у 3. разреду о.ш.), оцене су родитељима и деци једини индикатор знања и способности. Али оцене могу бити, и најчешће и јесу, прилично несигуран индикатор.

• Као прво оне зависе од критеријума само једне особе (учитеља, односно наставника) ; затим,

• У нижим разредима, док се деца још навикавају на систем школовања, критеријум оцењивања не би смео бити (па зато и није) сувише ригорозан, па у првих неколико година школовања у одељењу буде веома велики број деце са одличним успехом, што није баш реална слика.; а осим тога

• Оцена има само 5 и у оквиру само једне оцене нису предвиђене разлике које би се односиле на нијансе (мада многи наставници, из велике потребе, често покушавају те нијансе на неки начин да изразе), тако да и одличних оцена (петица) има  различитих.

        На такмичењима је ситуација следећа-подељена су на нивое: школско, општинско, окружно и републичко.

        Значи деца, по први пут, имају прилику да изађу из оквира свог одељења и одмере снаге са осталом децом – прво из исте школе,а затим, уколико се покажу успешни, и шире, све до нивоа републике.

       На такмичењу су тестови јединствени за све, што значи да сва деца подлежу истом критеријуму,а састављају их одређена удружења специјализована за одређену област (Друштво математичара Србије, Друштво за српски језик и књижевност….).

” Сезона ” ових такмичења, која су у организацији Министарства  Просвете Србије,почиње у другом полугодишту (што значи да је у току) и протеже се све до пред крај школске године.

 

Мотивација ученика и наставника за такмичење

 

        Из свега горе наведеног није тешко закључити шта  мотивише ученике да се такмиче. Пре свега то је изазов да одмере своје снаге са ученицима ван одељења и то у градиву које превазилази оно предвиђено стандардним планом и програмом, те да стекну реалнију слику о свом знању и способностима. Осим тога, неке награде у вишим разредима основне школе могу им омогућити лакши упис у жељену средњу школу због бодова које доносе.

Текст преузет са блога НАДАРЕНА ДЕЦА

http://krozmojuprizmu.wordpress.com/2012/02/09/takmicenja-ucenika/


У школи је од 2007. године до данас реализован велики број пројеката и то са великим успехом. Уз велико интересовање, већина запослених учествује у различитим врстама едукација и образује значајан број пројектних тимова.Добит од реализације пројектних активности је вишеструка, како за запослене тако и за ученике и школу у целини.

Динамика реализација пројеката


КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

Поштујте наставнике и школу и понашајте се у складу с тим.
  ДЕЦА СЛЕДЕ ВАШ ПРИМЕР 
Редовно се информишите о учењу и понашању Вашег детета;
 • Сарађујте са учитељицом или одељењским старешином , јер он је други родитељ Вашем детету;    
 • Поштујте правила школског живота, коректно се односите према друговима своје дјеце и не ометајте наставу;
 • Поштујте редослед обраћања (уколико Вам је потребна интервенција) и то на следећи начин:
-   прво се обратите учитељу, тј. одељењском старешини
-   предметном наставнику,
-   педагогу или психологу школе,
-   и на крају помоћнику директора или директору.     
 • Редовно присуствујте родитељским састанцима и у складу са својим могућностима учествујте  у животу и раду школе;    
 • Не тражите двадесет дана прје краја школске године информацију о успеху Вашег детета-имате до тада довољно времена да се информишете и реагујете;    
 • Поштујте налоге и предлоге дежурног наставника;    
 • Не уводите дете на службени улаз школе, јер за њега је предвиђен улаз за ученике;    
 • Држите се свих правила понашања у школи и поштујте институцију школе.

bell 1 AGOL

Распоред смена

    У матичној школи у Севојну рад се одвија у две смене које се смењују недељно. Једну смену чине одељења од првог до четвртог разреда, а другу одељења од петог до осмог разреда.

   У издвојеним одељењима рад се одвија у првој смени.

Распоред звоњења у матичној школи

1. За разреде од првог до четвртог

 
ПРВА СМЕНА   ДРУГА СМЕНА
07:20 Улазак у школу 13:50
07:30-08:15 Први час 14:00-14:45
08:20-09:05 Други час 14:50-15:35
09:05-09:35 Велики одмор 15:35-16:05
09:25 Улазак у школу 15:55
09:35-10:20 Трећи час 16:05-16:50
10:25-11:10 Четврти час 16:55-17:40
11:15-12:00 Пети час 17:45-18:30
12:05-12:50 Шести час 18:35-19:20
12:55-13:40 Седми час 19:25-20:10
       
 2.За разреде од петог до осмог
ПРВА СМЕНА   ДРУГА СМЕНА
07:20 Улазак у школу 12:50
07:30-08:15 Први час 13:00-13:45
08:20-09:05 Други час 13:50-14:35
09:05-09:35 Велики одмор 14:35-15:05
09:25 Улазак у школу 14:55
09:35-10:20 Трећи час 15:05-15:50
10:25-11:10 Четврти час 15:55-16:40
11:15-12:00 Пети час 16:45-17:30
12:05-12:50 Шести час 17:35-18:20
12:55-13:40 Седми час 18:25-19:10

Распоред звоњења у издвојеним одељењима у Крвавцима и Злакуси

УЛАЗАК У ШКОЛУ 07:35
Први час 07:45-08:30
Други час 08:35-09:20
Велики одмор 09:20-09:45
Улазак у школу 09:40
Трећи час 09:45-10:30
Четврти час 10:35-11:20
Пети час 11:25-12:10
Шести час 12:25-13:00
Седми час 13:05-13:50