Платформа Чувам те cuvamte.gov.rs  је прва национална платформа за превенцију и заштиту од вршњачког насиља у Републици Србији. Намењена је деци, ученицима, родитељима и просветним радницима, а користиће је и људи из државне управе и локалних самоуправа, како би се заједно борили против овог проблема.

      Поред вршњачког насиља, које јесте у фокусу ове платформе, она је и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према наставницима и свим запосленима у школама широм Србије.


       Према вршњачком насиљу, насиљу у школама, а посебно према било каквој врсти насиља над просветним радницима, као Влада, имамо нулту толеранцију. Зато смо изменили Протокол о поступању у установи у одговору на насиље, занемаривање и злостављање, као први корак ка системском уређењу овог важног проблема. Посебну пажњу усмеравамо ка адекватној комуникацији са децом, њиховим породицама, грађанима, правовременом информисању и обезбеђивању сигурног места за сва питања која се тичу ове врсте насиља. Један од резултата заједничког рада Владе Србије, синдикалних организација које представљају просветне раднике и организација цивилног друштва је и платформа Чувам те.

      Надамо се да ће ова палтформа омогућити централизацију овог сложеног проблема, системски приступ превенцији, интеграцију кључних актера (деца, наставници, родитељи) и то кроз квалитетни едукативни онлајн канал. На овој платформи родитељи, ученици и наставници могу наћи на једном месту све информације које се тичу врсте насиља и поступања у различитим ситуацијама, а обједињују све наше ресоре – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство унутрашњих послова, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство за бригу о породици и демографију, као и Министарство здравља. Сви они су активно укључени у реализацију садржаја ове платформе.

      Посебно је важан сегмент који се односи на онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је пажљиво креирало различите обуке за све три групе и позивам све вас да их испробате. За сада их је креирано пет, а наставићемо да их развијамо и даље у складу са резултатима и искуствима грађана. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима средњих школа. Због заштите малолетника, а у складу са Законом о заштити података о личности, деца основношколског узраста ће обуке намењене њима моћи да пролазе самостално само уз претходну сагласност родитеља или старатеља.

       Платформа ће временом бити унапређивана и на томе континуирано радимо. Следећи важан корак нам је омогућавање онлајн пријаве насиља, што ће омогућити грађанима да у сваком тренутку могу да пријаве насиље које укључује децу, али и да они лично прате ток и решавање своје пријаве. Тиме ћемо добити једну потпуно нову димензију борбе против вршњачког насиља, сигурније окружење за наше најмлађе суграђане и много квалитетније услове рада за наше просветаре.