anketa

Резултате анкете можете погледати на следећем линку: 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ - прво полугодиште

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ - друго полугодиште