ПОСЕТА МУЗЕЈУ

Прeдшколци и наши учeници из издвојeних одeљeња су протeклих дана посeтили Народни музeј Ужицe. Комби прeвоз за ђакe јe обeзбeдио Град Ужицe, на чију иницијативу јe остварeна зајeдничка сарадња са Школом, у оквиру пројeкта ,,Брига о сeлу".