Individualni1          На индивидуалним разговорима са учитељем, одељењским старешином или предметним наставником, а чувајући приватност свог детета, можете добити важне информације о свом детету, можете пратити његов напредак у школи и разговарати о могућим проблемима.


EachWarpedAsiaticwildass small     Распореди писаних провера, усвојени на одељењским већима 16.9.2020.године важиће  док траје актуелна епидемиолошка ситуација.  Уколико дође до нормализације наставе или потпуног  преласка на наставу на даљину, за цело одељење важиће термини  из првих табела свих разреда.

Распоред писаних провера знања за прво полугодиште - предметна настава

  Распоред писаних провера знања за прво полугодиште - разредна настава


Драги родитељи, 

на следећем линку је анкета - упитник који је саставио Тим за самовредновање рада школе. Самовредновање  радимо са циљем да осигурамо квалитет рада, да уочимо  евентуалне слабости  и да радимо на њиховом отклањању. Ученици и родитељи су важни актери школског живота и зато је самовредновање без Вас незамисливо.

Молимо Вас да одвојите неколико минута и одговорите на наш упитник 

https://docs.google.com/forms/d/1noROZF63-vitgh7kbDKVTFZz4SMNYN5ueVdfzZ2To1k/edit

Хвала!


 

У односу на прошлу годину промењени су уџбеници из неких предмета за за трећи и седми разред 

 Листа изабраних уџбеника за 3. и 7. разред

Потпуна листа уѕбеника за све разреде 

Листа изабраних уџбеника за школску 2020/2021.годину