Редни

број

Име и презиме ученика

Разред и

одељење

Школско такмичење

25.02.2015.

Општинско такмичење 

ОШ Нада Матић

22.03.2015.

Окружно такмичење

19.4.2015.

ОШ Свети Сава

Бајина Башта

7. разред
1. Ана Максимовић 71 2.    
2. Јелена Вагурић 71 2. 2. 3.
3. Марта Анђић 72 3.    
4. Сара Читаковић 71 3.    
5. Петар Мојсиловић 71 3.    
6. Ивана Вукотић 71 3.    
8. разред
1. Валентина Видојевић 81 2.  3.  
2. Јелица Бугариновић 81 2.    
3. Снежана Дукић 83 3.    
4. Владимир Чолић 82 3.  3.