Редни

број

Име и презиме ученика

Разред и

одељење

Школско такмичење

20.02.2015.

Општинско такмичење 

Окружно такмичење 

29.3.2015.

ОШ Вук Караџић Прибој

8. разред
1. Марија Глибетић 83 1. 3.  3.
2. Нађа Пековић 81 1. 3. 2.
3. Снежана Дукић 83 1. 2.  1.
4. Ана Симић 85 1.    
5. Теодора Вујић 85 3.    
6. Нађа Митровић 85 пласман