На основу Одлуке градоначелника Града Ужица број 610-35/20 од 28.10.2020. године, којом је дошло до прекида непосредног образовно-васпитног рада у ОШ ,,Алекса Дејовић“ Севојно – Издвојено одељење Крвавци, због квара на котлу којим је онемогућено грајање школског простора, Школа је донела Оперативни план којим је предвиђено да ученици ИО Крвавци, до санације квара на грејном постројењу, похађају наставу у матичној школи у Севојну.


Школа је у сарадњи са ЈП Ужице развој организовла превоз за ученике до и од школе у Севојну. Релација на којој ученици путују до Школе је Злакуса – Потпеће – Крвавци – Поточање – Севојно (Колонија). Полазак из Злакусе је у 06:50 часова, а долазак у Севојно (Колонија) у 07:20 часова.

Релација на којој се ученици враћају из школе је Севојно (Колонија) – Пoточање – Крвавци – Потпеће – Злакуса. За повратак ученика обезбеђени су аутобуси са временом поласка из Севојна у два различита термина и то од 10:50 часова ( за ученике од 1. до 4. разреда) и 12:00 часова ( за ученике од 5. до 8. разреда).

Мере заштите у превозу су обавезне. Заштитне маске и неопходна дистанца услов су за коришћење аутобуског превоза. С тим у вези стоји препорука родитељима ученика да, у оквиру својих могућности и кад год услови то дозвољавају, превоз организују у својој режији како би се ризик од преношења заразне болести COVID 19 свео на најмању могућу меру.

                                                                                                                                                                                             в.д. директора Школе

                                                                                                                                                                                               Ирена Дрндаревић