Поштовани родитељи будућих првака,

         Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Канцеларијом за инфорамационе технологије и електронску управу припремило је процедуре уписа деце у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину, које имају за циљ да олакшају активности у вези са уписом деце у први разред основне школе.

И ове године ће родитељима бити доступна услуга еЗаказивање термина (апликација на сајту еУправе) за упис и тестирање детета у ОШ ,,Алекса Дејовић“ Севојно.


Родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину ( деца рођена у периоду од 1.3.2016. до 28.2.2017. године) биће омогућен приступ апликацији од 20.3.2023. до 31.5.2023. године. Уколико родитељ/други законски заступник не жели или нема могућност да закаже термин електронским путем, може се обратити секретару школе на број 065/8531-250 и 031/531-950. Секретар је, као овлашћено лице, обавезан да у име родитеља термин за тестирање и упис детета закаже кроз апликацију.

Министарство просвете науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима/другим законским заступницима у вези са е Заказивањем термина за упис и тестирање детета. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон 011/735-05-57.

Упис ученика у први разред ОШ ,,Алекса Дејовић“ Севојно, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1.4.2023. до 31.5.2023. године.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику (подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система школа прибавља по службеној дужности, електронским путем, као и податак о похађању припремног предшколског програма посредством ЈОБ-а). Изузетно ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, потврду о таквом прегледу родитељ доноси у школу. Школа је у обавези да по службеној дужности прибави потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

За све додатне информације можете се обратити секретару школе на број телефона 065/8531-250 и 031/531-950.