EachWarpedAsiaticwildass small

Одлуком одељењског већа измењени су следећи  планови  писмених и контролних провера  - 20.4.2021.год.

Распоред писаних провера - први разред 

Распоред писаних провера знања за друго полугодиште - 52

Одлуком одељењског већа измењен је план писмених и контролних провера за одељење 71 - 31.3.2021.год.

Распоред писаних провера знања за друго полугодиште - 71

Одлуком одељењског већаизмењен је план писмених и контролних провера за одељење 75 и 62 - 12.2.2021.год.

Распоред писаних провера знања за друго полугодиште - 75

Распоред писаних провера за друго полугодиште - 62


 Распоред писаних провера знања за друго полугодиште - разредна настава (20.1.2021.год.)

Распоред писаних провера знања за друго полугодиште - предметна настава (20.1.2021.год.)


raspust       Обавештавају се ученици да је према изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину,  петак, 18. децембар 2020. године последњи наставни дан првог полугодишта текуће школске године.

         Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 2021. године. Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.     

Individualni1          На индивидуалним разговорима са учитељем, одељењским старешином или предметним наставником, а чувајући приватност свог детета, можете добити важне информације о свом детету, можете пратити његов напредак у школи и разговарати о могућим проблемима.


Драги родитељи, 

на следећем линку је анкета - упитник који је саставио Тим за самовредновање рада школе. Самовредновање  радимо са циљем да осигурамо квалитет рада, да уочимо  евентуалне слабости  и да радимо на њиховом отклањању. Ученици и родитељи су важни актери школског живота и зато је самовредновање без Вас незамисливо.

Молимо Вас да одвојите неколико минута и одговорите на наш упитник 

https://docs.google.com/forms/d/1noROZF63-vitgh7kbDKVTFZz4SMNYN5ueVdfzZ2To1k/edit

Хвала!


 

У односу на прошлу годину промењени су уџбеници из неких предмета за за трећи и седми разред 

 Листа изабраних уџбеника за 3. и 7. разред

Потпуна листа уѕбеника за све разреде 

Листа изабраних уџбеника за школску 2020/2021.годину