На часовима информатике и рачунарства, ученици осмог разреда су правили презентације у вези образовних смерова у средњим школама за школску 2023/24. годину. Путем интернета су истраживали који смерови ће бити заступљени у средњим школама наредне школске године. Такође су се информисали колико је минимално бодова прошле школске године било потребно за упис за поједине смерове у нашем округу. Изабрана је најбоља
презентација.