Наша школа је почетком 2019. године постала део пројекта „Образовање за права детета“ који реализује Ужички центар за права детета уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације , а у сарадњи са четири организацијe цивилног друштва и 30 основних школа у Србији.
У нашој школи ће се 19. и 26. октобра 2019. године реализовати Тренинг о правима детета. Обуку ће похађати 25 ученика, а изводиће је Љиљана Веизовић и Радован Павловић, проф. разредне наставе.