Циљ пројекта је унапређење образовања деце са сметњама у развоју, као и промоција инклузивне културе и политике. Наша школа је једна од 14 модел школа за инклузивно образовање у Србији.


Прочитајте чланак са сајта Радио Луне од 14.02.2013.radio luna

Локална акције „Умрежавањем до квалитетнијег образовање за све“, Основне школе „Алекса Дејовић“, у оквиру пројекта „Унапређење образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању“, који спроводи Мрежа подршке инклузивном образовању у партнерству са носиоцем пројекта, Групом МОСТ и уз подршку УНИЦЕФ-а, Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и уз финансијску подршку СДЦ реализоваће се у преиоду од јануара до априла 2013.године

Општи циљ:

Повећање сензибилитета и успостављање локалне мреже ради дугорочне сарадње у циљу освешћивања представника локалне заједнице   за побољшање сервиса за подршку образовне и социјалне инклузије деце из осетљивих група.

Специфични циљеви: 

  1. Успостављање локалне мреже сарадње за унапређивање ИО;
  2. Унапређивање механизама хоризонталног учења – Модел школа у партнерству са предшколском установом, основном школом и средњом школом промовише примере добре праксе;
  3. Подизање нивоа свести код представника локалне самоуправе за развјање услуга (лични пратилац детета-ученика у образовању);
  4. Оснаживање родитеља за заступање интереса своје деце;
  5. Оснаживање компетенција наставника за подршку развоју личности ученика.

Партнери на Пројекту:

Основна школа "Богосав Јанковић" Кремна

Предшколска установа Ужице

Средња школа"Радоје Љубићич" Ужице

Уружење инвалида дечије церебралне парализе и плегије (УДЦПП)– Ужице