pdf download icon Informator o radu 
     

 

 

Помоћ и подршку коју смо од вас добили  има за нас велико значење. Без обзира на вредност у животу наше школе свака помоћ нађе право место и добије смисао. 

У то име Вам се захваљујемо:

-          ,,Ваљаоница барка“ – Драган Суботић

-          ,,Ваљаоница алуминијума“ – Нинко Тешић

-          „ Дунав осигурање“ – Милован Бошковић

-          ,,Синма“ Севојно – Рајко Видић

-          ,,Бели бор“ Златибор – Миленко Дамљановић

-          ,,Уни лине“ – Бранко Јевтић

-          ,,Боби&Стеф“ – Бобан Гогић

-          ,,Терзића авлија“ – Саша Дрндаревић

-          Шибалић Ненад – Севојно

-          Бакић Славица – Поточање

-          Марковић Драгана – Злакуса

-          Породица Веланац – Севојно

-          Димитријевић Драган – Севојно

-          Савић Душан – Крвавци

-          Амбалажа Ваљаонице бакра – Јевђо Бацетић

-          Марко Пејић - Севојно

-          Јединство-металоградња АД Севојно

Ученички парламент је законом загарантована формална институција која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент постоји у нашој школи од школске 2007/2008.године. Чине га по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. Ученички парламент има свој  програм рада.

Улога ученичког парламента:

  • Да даје иницијативу и предлоге стручним органима школе за различите акције и делатности које би унапредиле школовање ученика;
  • Да разматра односе ученика, ученика и наставника и наставника и стручних сарадника;
  • Да обавештава ученике о питањима која су важна за њихово школовање;

Акције које је до сада спровео ученички парламент

Школска 2011/2012.година

Хуманитарна акција

Април 2012. - Поводом Дана школе организовано је такмичење "Ја имам таленат", за ученике наше школе.

Март 2012. - Сви ученици и наставници наше школе су ушествовали, у марту месецу, у хуманитарној акцији прикупљања новчаних средстава за операцију болесне другарице из једне основне школе у Ужицу. Акција је организовао ученички парламент. Том приликом су се прикупила новчана средства у износу од 100 700,00динара.

Новембар - децембар2011. - Организована акција чишћења школских клупа и дворишта школе.

Ученици учествовали у: реализацији пројекта "Професионална оријентација на прелазу у средњу школу", хуманитарној акцији за помоћ народним кухињама на Косову и Метохији, посети економској школи у Ужицу поводом Дана отворених врата

Школска 2009/2010.година

26.фебруара 2010.године -  Ученички парламент је организовао дружење са:

* Најбољим рецитаторима наше школе

* Поезијом Васка Попе и Рада Шербеџије

* Урбаном фолклорном групом

* Хитовима Титаника

* Музичким талентима школе

 Улазница је коштала 50,00 динара а сав приход од продатих улазница је био искоришћен  у хуманитарне сврхе

28.децембра 2009.године - ученички парламент је организовао маскенбал поводом прослављања Нове 2010.године.Маскенбал је одржан у холу школе у трајању од 17 до 19 часова.

Школска 2008/2009.година

Ученици су предложили:

  • Да се у оквиру школског дворишта поставе канте за посебне врсте отпада
  • Да се преуреди део школског дворишта до аутобуске станице
  • Да се поправе клупе у школском дворишту
  • Да се обезбеди место на ком ће се ученици и радници школе обавештавати о акцијама парламента

Одељењске старешине - школска 2017/2018.година

 

Одељење Учитељица/одељењски старешина
I1 Мирка Илић
I2 Ивана Божовић
I5 Љиљана Веизовић
I6 и II6 Радован Павловић
II1 Зора Стојановић
II2 Маријана Ћитић
II5 Радиша Кутлешић
III1 Милина Мићовић
III2 Јадранка Сепи
III3 Маријана Чанчаревић
III5 Душица Миливојевић
III6 и IV6 Милена Жунић
IV1 Биљана Матијевић
IV2 Бранка Полимчевић
IV5 Милијена Јовић
продужени боравак
Севојно
Рада Турудић
предшколско одељ.
Крвавци
Нада Живковић
предшколско одељ.
Злакуса
Злата Јањић
V1 Ирена Дрндаревић
V2 Ана Зорзић
V3 Саша Дрндаревић
V5 Наташа Мисаиловић
VI1 Биљана Минић
VI2 Љиљана Стојановић
VI5 Рада Радовић
VII1 Бојана Кузовић
VII2 Војка Лазаревић
VII3 Богосав Михаиловић
VII5 Мирјана Којадиновић
VIII1 Славица Пејић
VIII2 Срђан Маринковић
VIII3   Ивана Матијевић
VIII5 Данијел Радевић
Савет родитеља - школска 2018/2019.година
Име и презиме родитеља Представник одељења
Јована Живковић
Предшколска група Крвавци
Мирослав Дејовић
I1
Бојана Гардић
I2
Иван Чанчаревић
I5
Мирјана Тешић
I6
Слађана Николић Предшколска група Злакуса
Владимир Дејовић
II1
Бојана Оташевић
II2
Милан Николић
II5
Бојана Ковачевић II6/ III6
Александар Ћалдовић
III1
Ивана Ерић
III2
Адријана Богдановић
III5
Милена Цвијовић
IV1
Драгана Ђоковић
IV2
Зоран Јанковић
IV3
Небојша Бацетић IV5
Драгана Никитовић IV6
Ненад Дивац
V1
Љиљана Веизовић V2
Славица Суботић V5
Ивана Давидовић
VI1
Жељко Шпијуновић
VI2
Олгица Марковић VI3
Владан Веснић VI5
Јелена Зарић
VII1
Ана Пантић
VII2
Наташа Николић
VII5
Маријана Станковић
VIII1
Милан Васовић
VIII2
Тања Глибетић VIII3
Божо Јовичић
VIII5


            У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.

 Владе Живановић, професор разредне наставе - директор школе од 01.09.2007.године.

 direktor
direktor1

 

ШКОЛСКИ ОДБОР - школска 2018/2019.година
Владимир Дејовић
Савет родитеља
Борис Ресимић
Савет родитеља
Жељко Шпијуновић
Савет родитеља
Десимир Мићовић
Јединица локалне самоуправе
Милош Вуковић
Јединица локалне самоуправе
Слађана Марковић
Јединица локалне самоуправе
Срђан Маринковић
Наставничко веће
Мирјана Цицварић
Наставничко веће
Маријана Ћитић
Наставничко веће