SJ ReadingTime        Нова апликација за избор уџбеника доступна је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

opendata.mpn.gov.rs

http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/


           Наставници имају могућност увида у уџбенике у следећим школама:

  • ОШ „Стари град“ – уџбеници за први циклус основног образовања и васпитања;
  •  Прва основна школа краља Петра II – уџбеници за други циклус основног образовања и васпитања.

На овај начин омогућено је да наставници непосредним увидом, упоређујујћи садржаје различитих издавача уврштених у Листу одабраних уџбеника, изаберу најбоље.

Сваки наставник треба појединачно да прегледа уџбенике и у договору са колегама из стручних већа школе изабере одговарајућег издавача. Поред тога, неопходно је утврдити уџбеничке комплете за потребе школске библиотеке.

Изабране уџбенике школа ће уностити у апликацију од 20. марта до 10. априла 2016. године. Каталог изабраних уџбеника биће објављен до 30. априла.