ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА О ПРЕДАЈИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ

Родитељи од 15. маја 2017. до 5. јуна 2017. године могу да предају окружној комисији здравствену документацију (мишљење/упут педијатра – школског лекара и копују здравствене књижице) и документацију о образовању стеченом у иностранству (седми и осми разред) – копија решења о нострификацији и копија извода из матичне књиге рођених.


За близанцe који средњу школу желе да похађају заједно родитељ у школу доноси извод из матичне књиге рођених (за свако дете) и попуњава потврду о пријему документације за близанце. Школа ова документа предаје школској управи ради контролне уноса. При попуњавању листе жеља, близанци морају навести исти број и исти распоред жеља. У складу са чланом 3. став 6. Правилника о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, број 38/17), право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова, по свим основама из члана 3. Уколико један од близанаца није остварио укупно најмање 50 бодова, близанци не могу бити распоређени заједно у гимназији и стручној школи у четворогодишњем трајању. Исти принцип се примењује и за тројке, четворке...

         Пријава кандидата старијих од 17 године који конкуришу за упис у први разред средње школе за школску 2017/2018. годину у својству ванредног ученика врши се у школској управи. Потребна документација: копија исправе о завршеном основном образовању и васпитању и копија личне карте