probni

 

 

 

Ученици ће у два дана радити три теста:

15. априла  у 12:00 – тест из математике

16. априла  у 9:00 – тест из српског језика и 11:30 – комбиновани тест

 

 

 


Упутства за ученике:

  •       У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка ученика;
  •       Ученик је обавезан да на пробни завршни испит понесе са собом оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом;
  •     Потребан прибор за рад за математику чине графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар; за српски језик и комбиновани тест потребна је графитна оловка, хемијска оловка и гумица;
  •    Од личних ствари на испит ученик може да унесе само воду/ освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.